1. Haberler
  2. Sağlık
  3. Aile hekimleri greve gidiyor

Aile hekimleri greve gidiyor

featured

Aile hekimleri greve gidiyor. Aile hekimleri ve birlikte çalıştıkları sağlık çalışanları, sorunlarına dikkat çekmek için 17-18 Şubat’ta tüm yurtta iş bırakıyor. Eylem 14-15-16 Mart’ta tekrarlanacak.
Eyleme, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, B.B.S.Ç Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık – SEN, Tabip-SEN ve Türk Sağlık –SEN, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

Son yıllarda artan suçlamalar karşısında kanunlar, aile hekimlerini korunmuyor.”

Aile hekimliği Derneği Federasyonu’nun (AHEF) açıklamasında, aile hekimliğinin başladığı 2005 yılından bu yana tüm sorunlarının katlanarak arttığı ve sistemin tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Aile Sağlığı Merkezleri’nin fiziki yetersizliği ve personel sayısının azlığı vurgulanan açıklamada şu sorunlar paylaşıldı: “Aile hekimliği sisteminde günlük yüksek iş yükü nedeniyle aile hekimleri birçok kez poliklinikte hizmetlerini yalnız vermek zorunda kalıyor. Aile sağlığı çalışanları, aşılama, gebe-bebek izlemi gibi birçok hizmeti vatandaşımıza sunarken aile hekimleri yoğun poliklinik talebini karşılamak için yalnız başına çalışmak zorunda kalıyor. Hasta mahremiyeti açısından polikliniklerde güvenlik kamerası bulundurulması yasaktır. Poliklinik ortamlarında hastalarla baş başa kalan aile hekimleri her an sağlıkta sözlü ve fiziksel şiddete uğrama yanında zan altında bırakabilecek suçlamalarla karşı karşıya kalabiliyor. Birçok hekim gün içinde yaşadığı sözlü şiddeti poliklinik odası içerisinde yalnız olduğu için beyaz kod uygulamasına dahi yansıtamıyor. Son yıllarda artan suçlamalar karşısında kanunlar, aile hekimlerini korunmuyor.”

“Bu şartlarda sistemin sağlıklı sürdürülebilme olanağı kalmadı”

Aile Sağlığı merkezleri için aile hekimlerine ödenen gider ödeneklerinin enjeksiyon-pansuman ve temizlik personellerini dahi çalıştırmaya yetmediği belirtilen açıklamada , “Bu şartlarda sistemin sağlıklı sürdürülebilme olanağı kalmadı” dendi.

İkinci aile sağlığı çalışanı verilmesi ya da gider ödeneklerinin yüksek oranda arttırılarak hekimlerin personel çalıştırılmasına olanak sağlanmasını talep eden AHEF, şöyle devam etti: “Ülkemiz koruyucu hekimliğinin temeli olan aile hekimliğinden beklenen birçok koruyucu hizmet talepleri aile hekimi başına düşen yüksek nüfus ve bir aile sağlığı çalışanı ile sürdürülebilir değil. Kronik hastalık takip hizmetleri, bebek, gebe, kadın izlem ve aşılaması, kanser taramaları ve birçok hizmetin gerektiği gibi yapılabilmesi için aile hekimliği başına düşen ortalama nüfus 2 binlere düşürülmeli. Her aile hekimliği birimine en az iki aile sağlığı çalışanı görevlendirilmeli. Aile hekimliği birimleri çağdaş düzeye getirilmeli.”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, taleplerinin aile hekimliği sisteminin güçlenmesine yönelik olduğunu söyledi. Özer, toplum sağlığının geliştirilmesi ve etkin bir sağlık hizmeti için kurulan verilmesi sistemin bu hedefinden uzaklaştığını belirtti: “Sağlık Bakanlığı’nın popülist politikalarıyla uygulama karmaşık bir hale geldi. duruma dönüştü. Sağlık Bakanlığı’nın taleplerimize kulaklarını kapatarak görmezden gelmesi sorunu büyütüyor. Halkın sağlığı korunurken, sürdürülebilir bir sistemin yeniden yapılandırılması sadece müzakere ile mümkündür.”

“30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliği geri çekilmeli”

Dr. Özer açıklamasında beklentilerini şöyle sıraladı:

– Etkili sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalı.

– 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliği geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmeli. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalı.

– Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hakedişler emekliliğe yansıtılmalıdır.

– Aile sağlığı merkezi gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek işleyişin sürdürülmesini imkânsız hale getirdi. Aile hekimleri hekimlik görevlerinin yanında aynı zamanda işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmelerinde aile hekimliği çalışanlarını kapsamamakta. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendikayla yapılmalıdır.

İçindekiler

0
alk_la
Alkışla
0
sevdim
Sevdim
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Aile hekimleri greve gidiyor