Ana Sayfa Gündem Kapatma Kararına İtiraz

Kapatma Kararına İtiraz

- Reklam -

Türk Ocakları Genel Merkezi’nin aldığı karar ile kapatıldığı açıklanan Maltepe şubesinden kapatma kararına itiraz geldi. Maltepe Türk Ocağı’nın facebook hesabından yapılan açıklamada; kapatma kararının hiçbir dayanağının olmadığı, yapılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığı; ayrıca şubenin kapatılması için genel kurul kararının alınması gerektiği belirtildi.

- Reklam -

Daha önce genel merkezin benzer bir kararla  Ankara şubesinin kapatılması için karar aldığını, kapatma kararına şubenin itirazı ve konuyu mahkemeye taşımasıyla; mahkeme kararıyla kapatma kararı iptal olmuştu.

İşte Maltepe Şubesinin açıklaması;

Maltepe Türk Ocağı olarak hakkımızda Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu oluşturan 11 kişinin almış olduğu keyfi kapatma kararını kınıyoruz. Yapılan suçlamaları reddediyoruz.
1-)Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun şube kapatma yetkisi yoktur. Yetki, Türk Ocakları Genel Kurulu’na aittir. Bu yetkinin yönetim kuruluna devri açıkça kanuna aykırıdır. Kapatma yetkisi olsa bile, Maltepe Türk Ocağı için ileri sürülen suçlar geçerli değil, gerekçeler ispatsız ve dayanaksızdır. Bu şekilde hiçbir şube kapatılamaz. Buna ilaveten, ocağımıza ulaşan kapatma karar metninde kapatılmaya isnat olarak gösterilen tüzüğün 9/c bendi 1. ve 4. fıkrası şube kapatmaya ilişkin değil üyelikten çıkarmaya ilişkin hükümler içermektedir. Görüldüğü üzere Türk Ocakları Genel Merkezi Türk Ocakları tüzüğünü de hiçe saymaktadır.
2-)Maltepe Türk Ocağı kurulduğu günden bu yana Türk Ocakları tüzüğü ve programına sımsıkı bağlı, dernek ülküsü doğrultusunda, seferberlik halinde faaliyetlerini sürdürmüş, bu faaliyetlerle bölgesinde çekim merkezi haline gelerek teveccüh kazanmıştır.
3-)Maltepe Türk Ocağı, Türk Ocakları tüzüğüne uygun olarak siyasetle ilgisi bulunmadan, Türk Ocağı kimliğini titizlikle korumuştur. Türkiye’deki sivil toplum kültürü dikkate alındığında, sivil toplum kuruluşlarının, Türk Ocakları Genel Merkezi de dahil olmak üzere, siyasi partilerin gölgesi altında faaliyet gösterdiği bir zeminde, Maltepe Türk Ocağı tüzüğüne saygılı, Türk Ocaklı kimlik ve şahsiyet ortaya koyan siyaset üstü duruşu sebebiyle bir çok fiziki ve manevi saldırıya uğramışken, Maltepe Türk Ocağı’nı siyaset yapmakla suçlamak abestir.
4-)Maltepe Türk Ocağı, gençlik çalışmasını merkeze almakla suçlanmaktadır. Biz, bu çalışmayı kapatılmaya bir gerekçe olarak değil, aksine iftihar vesilesi olarak görmekteyiz. Türk Ocakları’nın 1912’de bir gençlik girişimi olarak doğduğunu ve gençlik çalışmasının tüzük kapsamında Genel Merkez emri olduğunu hatırlatmak isteriz.
Türk Ocakları Genel Merkezi’nin almış olduğu bu gerekçesiz keyfi kararı, yetkiyi kötüye kullanma olarak değerlendiriyoruz. Bu kararın altında yatan gerçek şahsi ve keyfi gerekçeleri çok iyi biliyoruz. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bu suiistimalleri Türk Ocağı’nın şahs-ı manevisine zarar getirmektedir. Türk Milliyetçisi camiayı üzmekte, Türk Milliyetçiliği ülküsüne zarar vermektedir.
Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk Ocakları’nı Türk Milleti’ne rehber, Türk Milliyetçiliğinin merkezi, Türk gençliğinin eğitim üssü olma misyonundan çok uzakta, bir tabela derneği şeklinde yönetmektedir. Kendilerinin ataleti ortaya çıktığından, sürekli çalışan ve üreten Maltepe Türk Ocağı gibi şubelerin varlığına tahammül gösterilmemektedir.
Türk Ocakları’nı ülke konjonktürüne göre siyasi partilere yamayan, zaman zaman, açılım sürecindeki destek ile de görüldüğü gibi, kendi varlık sebebine aykırı, silik bir politikayla yerinde saydıran, Türk Ocaklı gençliği kendilerine tehdit olarak algılayan veya dolgu malzemesi gören bu idare zihniyetini protesto ediyoruz.
Verilen bu hukuksuz ve keyfi kapatma kararının en kısa sürede iptali gerçekleşmezse, Maltepe Türk Ocağı olarak gerekli hukuki süreci başlatacağımızı da bildiriyoruz.
Aziz Türk Ocaklıların ve Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Maltepe Türk Ocağı

- Reklam -

Son Haberler