Resmi Gazete’de bugün – 17 Mart 2023

featured

Resmi Gazete’de bugün – 17 Mart 2023 Resmi Gazete‘de bugün yönetmelikler, tebliğleri kararlar yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Büyük Ova Koruma Alanlarının Sınırlarına İlişkin Haritalarda Düzeltme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6972)
–– Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6973)
YÖNETMELİKLER
–– Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/03/2023 Tarihli ve 11727, 11728 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/82, K: 2022/126 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/85, K: 2022/127 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2022 Tarihli ve 2019/9545 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/1419 Başvuru Numaralı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/130 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/131 Sayılı Kararı ve Eki Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/II Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/132 Sayılı Kararı ve Eki İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 Sayılı Genelge
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
alk_la
Alkışla
0
sevdim
Sevdim
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Resmi Gazete’de bugün – 17 Mart 2023