İzmir Hamidiye Sanayi Mektebi Öğrencilerinin Sultan II. Abdülhamid’e Hediyesi

featured

İzmir’de kimsesiz çocuklara meslek öğretme gayesiyle  1867’de Mithat Paşa’nın önderliğinde İzmir Islahhanesi adıyla bir okul kurulur.Okul 1868-1881 yılları arasında kunduracılık, çorap ve fanilacılık,marangozluk eğitimi vermeye başlar. Mimarı bilinmeyen okul ,1881 yılında Hamidiye Sınayi  Mektebi adını alır , Terzicilik, halıcılık, demircilik, dökümcülük, mızıkacılık bölümleri de eklenir.

II.Abdülhamit döneminde İmparatorluk genelinde çok sayıda okul açılır. Bu yönde Manastır,Üsküp,Selanik,Aydın ve İzmir’de Hamidiye Sanayi Mektepleri açılır.[1].

İzmir Valisi Kamil Paşa  Sultan II.Abdülhamid’e tahta çıkışının 25 nci yılında  armağan  olarak  İzmir’de  Saat Kulesi yaptırma kararı alması, İzmir’de  coşku ile karşılanır.

Hamidiye Sanat Mektebi yönetimi de padişaha bir hediye gönderme kararı alır . Bu hediye ilk bakışta okullarını tanıtacak   özellikte  , adlarını taşıdıkları Padişahın  şanına  yakışır  güzellikte olmalıdır.

Sonunda öğretmenler ,öğrenciler hep birlikte aylarca çalışarak  ağaçtan iki katlı okul binalarının küçük  kopyası   4,50 m x3,50 m x50 cm ölçülerinde bir kütüphane yaparlar, kitabesini de yazarlar. 1901 yılında Kütüphane İstanbul’a gönderilir  Sultan II.Abdülhamid’e  hediye edilir.Sultan II.Abdülhamit  kütüphaneyi Dar’ülfun’a verir,kütüphane üniversitenin en üst katındaki büyük bir salona konur.  Zaman içinde kütüphane hakkındaki  bilgi unutulur, II.Abdülhamid’in  elinden çıkan marangozluk örneklerinden biri zannedilmekte,dikkat çekmemektedir.

Aradan 117 yıl geçer .Birinci Dünya Savaşının 100.ncü yılına armağan eser hazırlığını sürdürürken[2] dönemin Harbiye Nezareti binası ,günümüz İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasını  dostlarımız gezdirirken bir kütüphane gördük. Zarif parmaklıkları , çekmeceleri, kapakları ile tipik görüntüsüyle kütüphanenin İzmir Mithatpaşa Endüstiri Meslek Lisesinin minyatürü olduğunu tanıdık.Arkadaşımız Müjgan Deniz kütüphane üzerinde iki kitabe bulunduğunu gördü.

Okul binasının kapıları üzerinde:

1.Kitabede:Sultan selatîn-i zaman a’zam-ı hükümdârân-ı cihan veliyy-i ni’met-i bi-itminan efendimiz hazretlerinin culûs-i mes’adet-menus-i sehinsahileri

Zamanın sultanlarının sultanı,cihan hükümdarlarının en büyüğü,yaptığı iyilikleri başa kakmayan Efendimiz Hazretlerinin uğurlu,munis alışılmış yüce padişahlıklarının

2.Kitabe: yigirmi beşinci sene-i devriyesi hatıra-i mesudiyesi olmak üzre İzmir Hamidiye Sınayi mektebi tarafından takdirname-i ubudiyet ve şükraniye…

Yirmi beşinci yıldönümünün mesut bir hatırası olmak üzere İzmir Hamidiye Sanayi Mektebi tarafından kendilerine bağlılık ve şükranlarını sunmak maksadıyla yapılmıştır.

Yazısı okunuyordu .

Kütüphanenin İzmir Hamidiye Sanat Mektebi öğrencilerinin II.Abdülhamid’e hediyesi olduğu ortaya çıkmıştı .

İzmirde Hamidiye Sanayi Mektebi öğretmen ve öğrencilerinin elinden çıkmış ve Sultan II:Abdülhamid’de hediye edilmiş ,dünyada bir eşi olmayan bu kütüphaneyi İzmirlileri görmeye davet ediyoruz.

Celâl ÖCAL

Not:Bu araştırmayı yapmamda yardımcı olan Necat Çetin ,Mehmet Sağıroğlu ve Müjgan Deniz’e teşekkür ederim.

[1] Sultan II.Abdülhamid Han devri Osmanlı Mektepleri,Çamlıca.

[2] Celal Öcal,I.Dünya Savaşında İzmir Savunması.

Kütüphane

İzmir Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi

Kütüphane’nin kitabesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki kütüphane

İzmir Hamidiye Sanayi Mektebi Öğrencilerinin Sultan II. Abdülhamid’e Hediyesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.