1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Konaklamaya zam geldi

Konaklamaya zam geldi

featured

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlaması öngörülen konaklama vergisi esaslarını belirleyen genel uygulama tebliğini yayımladı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konaklama vergisi uygulama genel tebliğine göre, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler yüzde 2 oranında konaklama vergisine tabi olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili kılındı.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak ve KDV matrahına dâhil edilmeyecek. Vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlendi. Vergi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilecek.

Tebliğe göre, konaklama vergisi, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise konaklama tesisinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacak ve beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye tesiri bulunmuyor. Birden fazla günü kapsayan gecelemelerde fiilen hizmetin sunulduğu günler esas alınacak; geceleme hizmetinin sunulmadığı günler için vergi aranmayacak. Geceleme hizmeti almayanlara verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak.

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden muaf olacak.

Seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmayacak. Aynı şekilde acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmeyecek. Tebliğ 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

0
alk_la
Alkışla
0
sevdim
Sevdim
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Konaklamaya zam geldi