Ana Sayfa Siyaset AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde tek koltuğa 2 müdür oturtmuşlar

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde tek koltuğa 2 müdür oturtmuşlar

- Reklam -

Sayıştay raporlarının açıklanmasıyla birlikte birçok belediyede yaşanan yolsuzluklar ayyuka çıktı. Sayıştay, 2018 denetimleri kapsamında AKP’li Eyüpsultan (Eyüp) Belediyesini inceledi. Sayıştay, Belediyede iç denetimin olmadığını, belediye birim ve personel görevlerinin yazılı olarak belirlenmediğini, çok sayıda bilgi ve belgenin olmadığını kaydetti. Örneğin belediye, ‘başkanlık oluru’ ile plan ve projesi bile olmayan ‘at çiftliği’ kurmak için arazi kiraladı. Bu kiralamadan ‘taşınmazlardan sorumlu birim personelinin’ dahi haberi olmadı.

- Reklam -

Rapora göre milyonlarca liranın muhasebe kaydı yok! Belediyede zaten dolu olan başkan yardımcılığı ve müdür kadrolarına yeni kişiler atandı. Belediye personeline tahsis edilen araçlar mesai saatleri dışında ve herhangi bir görevlendirme olmadan kullanıldı. Taşınmazlar dini vakıflara bedelsiz kiralandı, kadro hüllesi ile memur alımı yapıldı. Yol ve park olması gereken alanlar ticarete açıldı.

İÇ DENETİM YOK, GÖREV VE PROSEDÜRLER BELİRSİZ!
Sayıştay, Eyüpsultan Belediyesinde çok sayıda bilgi ve belge eksiğinin olduğunu, iş akışında birim ve personel görevlerinin yazılı olarak belirlenmediğini, iç denetimin ise olmadığını kaydetti. Belediyede hassas görevlere ilişkin prosedürler de belirsiz.

Sayıştay bu tespiti şöyle ifade etti: “Raporun tespit ve değerlendirmeler bölümünde ayrıntılı olarak yer verildiği üzere; nakit, taşınmaz, taşınır ve çeşitli yükümlülüklere ilişkin bilgi ve belgelerde eksiklikler olduğu, İdarenin misyonunun, öngörülen şartları taşıyacak nitelikte belirlenmediği ve personele yazılı olarak duyurulmadığı, misyonun gerçekleşmesini sağlayacak birim ve personel görev dağılım çizelgeleri ile iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin yazılı olarak belirlenmediği, Faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmediği anlaşılmıştır.”

Sayıştay, kontrol ortamının yeterince güçlü olmadığını da tespit altına alırken, “Harcama birimlerince tesis edilmesi gereken ön mali kontrol işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür” dedi.

MİLYONLARCA LİRANIN KAYDI YOK!
Eyüpsultan Belediyesi, belediyenin mülkiyetinde bulunan arsaların satışının, mevzuatta öngörüldüğü şekilde muhasebeleştirilmemesi nedeniyle; varlıkların satışından elde edilen gelirlere ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadı. Kayıtlı değeri 13 milyon 877 bin 962 TL olan arsa 49 milyon 600 bin TL’ye satıldı. Satılan varlığın değerinden fazlasının ilgili hesaptan düşülmesi anlamına gelen hatalı kayıt nedeniyle faaliyet sonuçları tablosunda 35 milyon 722 bin 38 TL eksik bilgi sunuldu. Yıl içerisinde yapılan 8 milyon 660 bin 148 TL tutarındaki diğer arsa satışlarının da aynı şekilde satış bedeli üzerinden muhasebeleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, taşınmazların kayıtlı değerlerini Sayıştaya sunamadığı için hatalı kayıt tutarı kesin olarak tespit edilemedi. Bunun üzerine Belediye, ayrıntılı muhasebe kaydı oluşturulacağını belirtirken Sayıştay, “Eylemler, izleyen denetim yıllarında takip edilecektir” dedi.

36.6 MİLYON TL EKSİK RAPORLANDI
Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi 2018 yılı bilançosunda yer alan 258 No’lu hesabın toplam 37 milyon 504 bin 599 TL hatalı bilgi sunduğu, ayrıca bu tutarların ilgili hesaplara aktarılmaması nedeniyle 251 No’lu hesabın 36 milyon 696 bin 274 TL; 252 No’lu hesabın ise 808 bin 324 TL eksik raporlandığı tespit edildi.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLARINDA DA MİLYONLAR YOK!
Belediye, 2017 ve 2018 yılında belediyece hesaplanan kıdem tazminatı karşılılıklarını toplam 28 milyon 757 bin 469 TL eksik muhasebeleştirdi.

13 MİLYONLUK İKİ TAŞINMAZ YANDAŞ VAKIFLARA
Raporda yer alan bir başka usulsüz işlem ise bazı taşınmazların bedelsiz olarak vakıflara verilmesi. Rapora göre emlak vergi değeri toplamda 13 milyon 527 bin olan iki adet taşınmaz, farklı vakıf ve derneğin kullanımına bedelsiz olarak bırakıldı. Eyüpsultan Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar söz konusu tahsise ilişkin gazetemize konuştu. İşkar, “Bu tahsislerden biri Feshane’de bulunan ve belediyenin eskiden kullandığı binanın 25 yıllığına İlim Yayma Cemiyetine verilmesi. CHP’nin belediye meclis üyeleri buna karşı dava açmak için başvuruda bulundu ancak bütün başvuruları reddedildi” dedi.

Sayıştay ayrıca 2018 yılı içerisinde çok sayıda dernek ve vakfa belediyece kiralanan otobüs ve minibüsler ücretsiz kullandırıldığını tespit etti.

PROJESİ BİLE OLMAYAN AT ÇİFTLİĞİ İÇİN ARAZİ KİRALANDI
Sayıştay, Eyüpsultan Belediyesinin gerek taşınmaz edinimlerinde gerekse kiralamalarında kamu hizmeti kıstasını gözetmediğini tespit etti. Sayıştay tarafından verilen bir örnek, belediyenin “at çiftliği olarak kullanılmak üzere arazi” kiralanması oldu. At çiftliği yapmak için arazinin kiralanmasından önce herhangi bir plan-proje yapılmadığı, taşınmazlardan sorumlu birim personelinin dahil konudan bihaber olduğu tespit edildi. Belediye savunmasında, arazinin “Başkanlık Oluru” ile kiralandığını söyledi.

BİR KOLTUĞA İKİ MÜDÜR
Sayıştay Eyüpsultan Belediyesinde dolu olmasına rağmen müdür ve başkan yardımcılığı kadrolarına görevlendirme yapıldığını da tespit etti.

Rapora göre resmi olarak atanan kişiler, pasif olarak tanımlandı ve kadronun gerektirdiği hizmetleri yerine getirmedi. Buna karşın mevzuata aykırı olarak görevlendirilen personel söz konusu hizmetleri yürüttü. Mevzuatta dayanağı olmayan aktif-pasif personel uygulaması ile kadro sayısı da fiilen aşıldı.

Rapora göre 5 kişilik başkan yardımcılığı kadrosu var ama 7 müdür bulunuyor. Yine 22 kişilik müdür kadrosunda 24 müdür görev yapıyor. Üstelik başkan yardımcılığı görevine atanma şartı 10 yıllık hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmesi olmasına rağmen belediyede başkan yardımcılığı görevine lise mezunları da atanmış.

KADRO HÜLLESİ: ÖZEL KALEMDEN JET MEMURLUĞA
Belediye bazı kişilere devlet memurluğu kadrosu verebilmek için sınavsız kadro alabilen özel kalem müdürlüğünü araç olarak kullandı.

Belediyenin Devlet Memurları Kanunu’na göre ‘istisnai memuriyet kadrosu’ olan özel kalem müdürlüğü kadrolarını usulüne aykırı biçiminde kullanması Sayıştay denetimine takıldı. 2012-2018 yılları arasında özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaları inceleyen Sayıştay, 7 personelin tamamının açıktan atandığı ve çoğunlukla 1.5 ay olmak üzere 1 ila 8 ay arasında görev yaptıktan sonra memur kadrolarına veya naklen başka kurumlara atandığını tespit etti. Açıktan atanan 7 personelden 2’si TBMM’ye, biri İçişleri Bakanlığına, biri Sakarya Büyükşehir Belediyesine biri ise Tavşanlı Belediyesine atandı. İki kişinin nereye atandığına ilişkin bilgi ise raporda yer almadı.

- Reklam -

Son Haberler