Ana Sayfa Gündem Atsız'ın Vasiyeti - Serkan Akgöz

Atsız’ın Vasiyeti – Serkan Akgöz

Son yıllarda artan Türkçü sayısı beraberinde bazı problemleri doğurduğu aşikar. Bunlardan belki de en çok karşımıza çıkanı, Türkçülüğün ülke yönetiminde nasıl söz sahibi olacağı, sorusudur. Bunun için bazı aklı evvellerin dediği gibi bir siyasi parti lüzumlu değildir. Siyaset de lüzumlu değildir. Türkçü bireylerin sahip oldukları meslekte en üst düzeye gelmesi harp okulu, mülkiye ve öğretmen okullarında yer alması ülke yönetimine dolaylı katılımı ve söz sahipliğini beraberinde getirecektir. Atsız’ın vasiyet değerindeki Veda başlıklı yazısından Türkçülere verdiği görevleri hatırlatıp yazımı sonlandıracağım.

- Reklam -

Bugünkü şartlar içinde Türkçülerin yapacağı hareketlerin başında hepsinin, kendi meslek alanında çalışarak yükselmesi gelir. Her Türkçü kendi mesleğinin en yüksek derecesine veya rütbesine erişebilmek için ciddi ve sistemli şekilde çalışmalıdır. Başarı gösteremeyenler bezginliğe kapılmamalı, gerekirse meslek değişmeli, kendilerinden ümit kesenler arkadaşının yükselmesine yardım etmelidir. Yükselmeğe çalışmakta takip olunacak yol, Masonların başvurduğu gibi birbirlerini haklı haksız destekleyerek layık olmadığı yere yükselmek gibi şerefsizce bir yol değildir. Ehliyet göstererek yürümenin şerefli yoludur.

Her mesleğin faydası ve ehemmiyeti olmakla beraber Türkçüler bilhassa Harb Okuluna, Mülkiyeye ve öğretmen okullarına girmelidir. Öğretmenlerin öğrencilere yapacakları milliyetçilik telkini ile memleketin geleceğine nasıl hakim olduklarını söylemeğe lüzum yoktur. Subaylar da kısmen öğretmendir. Bundan başka bizim yurdumuzda milli mukadderata hakim olan en mühim zümre subay sınıfıdır. Mülkiyeden çıkarak kazaların, vilayetlerin başına geçmek Türkçüler için mühim bir hizmet fırsatıdır.(1)

Evet Atsız‘ın -bence- vasiyet değerindeki dilekleri böyle, pekiyi biz bu zamana kadar Atsız’ın vasiyetine sahip çıkabildik mi? – Hayır! Dileğimiz, uyduruk, boş, yıllar geçse de ne Türkçülüğe, ne de Türklüğe faydası olmayacak olan bu siyaset merakından vazgeçip, Atsız’ın vasiyetine sahip çıkmaktır.

1-) Orkun Dergisi, 18 Ocak 1952, Sayı: 68

Son Haberler

- Reklam -