Ana Sayfa Gündem Erk Yurtsever'in Basılmamış Eserleri

Erk Yurtsever’in Basılmamış Eserleri

Geçtiğimiz Ocak ayında kaybettiğimiz mekânı uçmağ olsun Erk Yurtsever amcanın metrûkâtını inceleme fırsatı yaşadım. Vefatından bir süre önce evi kentsel dönüşüme girdiği için kitaplığı bir depodaydı, ev tamamlanmış ancak kitaplığı henüz dizememişti. Bundan ötürü ne yazık ki kitaplığını inceleyememiştim.

- Reklam -

Akademik bir kariyeri ve eğitimi olmamasına rağmen Türk Dili ve lehçelerine hâkimiyetiyle benim fikir dünyamda müstesnâ bir yer edinmişti. Evraklarını incelemem sonrasında sahip olduğu müstesnâ yer daha da yüceldi.

Erk Amca’nın yayımlanan Fatih’e Feth’e Şiirler (1953), Tamga – Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi (1993) ve Türkçe Adlar Derlemesi (1997) bu kitaplardan ilkini onun vefâtından sonra öğrendim. Diğer iki kitabı da bir sohbet esnasında Turan Yazgan hocanın öğrendiğini ve onun ısrarıyle yayınlandığı bizzat Erk Amca’dan duymuştum.

Erk amcanın yazdığı ve yayına hazırladığı diğer kitaplarını da metrûkâtını inceledikten sonra gördüm. İşte Erk Amca’nın yayımlanmayan eserleri

* Şiirler

* Türkçe’ye Farsça’dan Bozularak Geçmiş Kelimeler Derlemesi

* Türk Şiiri Hakkında Mütâlâalar

* Dîvânü Lugati’t-Türk’deki Atasözleri, Kıt’a ve Beytlerin Bugünkü Türkçe’ye Tercümesi

* Hicrî Kâmerî ve Mîlâdî Târîhlerin Birbiriyle Münâsebetleri

İsimlerinden anlaşılacağı üzere Erk Amca Türk Dili ve Lehçe’lerine hâkim ve bu konular üzerinde çalışmayı bir görev bilmiş ve verdiği eserlerle bu görevi yerine getirmiş ve atalar diyârına göçmüştür. Bizlere hazırladığı bu eserleri yayımlamak görevi düşer, bu görevi de ilerleyen süreçte yerine getireceğim.

Aziz ruhu şad olsun.

Erk Yurtsever, Serkan Akgöz ve Türkçü Gençlerle – 11 Aralık 2015

Son Haberler

- Reklam -