İstanbul’un Siluetini Bozan Binalar Yıkılacak

İstanbul’un yeni imar yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle tarihi eserleri gölgeleyen imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak veya kısaltılacak.