İzmir Belediyesinde 1.5 Milyarlık Fark Dikkat Çekti

featured

HDP’ye yakınlığıyla tanınan Tunç Soyer‘in başkanı olduğu CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 milyarlık gelir-gider farkı sayıştay raporunda ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gider ve gelirinin arasındaki farkın 1,5 milyar TL olduğu ve farkın borçlanma ile sağlandığı ifade edildi. Bununla birlikte birçok usulsüzlükte tekrar gündeme geldi. Duvar’ın derlediği haberde şu usulsüzlükler dikkat çekti…

Raporda “Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Bütçesi ‘(A) Ödenek Cetvelinde’ 7.951.525.626,11 TL ödenek, ‘(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması’ cetvelinde ise 6.375.141.187,45 TL gelir tahmini öngörülmüş olup gider bütçesindeki ödenek toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı arasındaki fark, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelindeki borçlanma, borç ödemeleri ve likidite amaçlı banka hesabında tutulan nakit karşılığı ile gösterilen 1.576.000.000,00 TL ile giderilmiş olup bütçe denkliği sağlanmıştır” denildi.

HASTANE YAPILACAK DENDİ. 28 YILDA ÇİVİ ÇAKILMADI.

Raporun bulgular kısmında Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi 1963 parsel 2 paftada bulunan 32 bin 984 metrekarelik taşınmaz üzerinde 21 Eylül 1993 tarihinde bir vakfa hastane inşa edilmesi amacıyla 49 yıllık intifa hakkı tesis edildiği, ancak vakfın 28 yıldır proje ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Vakfa verilen hakkın iptaline dönük idare tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı belirtilen raporda, “Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmazı üzerine hastane yapılması amacıyla verilen intifa hakkının vakıf tarafından 28 yıl boyunca hareketsiz ve atıl bırakılması maddede belirtilen dürüstlük kuralına aykırı olup mevcut olayda bir hakkın uzun süre kullanılmaması ve uzun süre hareketsiz kalması dürüstlük kuralına göre o haktan feragat ettiğine ilişkin örtülü bir irade açıklaması olarak yorumlanmalıdır. Sonuç olarak İdare tarafından söz konusu intifa hakkının sonlandırılması için dava sürecinin işletilmesi gerekmekte olup ilgili hakkın sonlandırılarak 32.984,38 m2 metrekarelik bir kamu kaynağının verimsiz kullanımı sonlandırılmalıdır” denildi.

BELEDİYENİN İSTANBUL’DAKİ ARSASINI KİMİN KULLANDIĞI BELLİ DEĞİL!

1959 yılında satın alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan İstanbul Beyoğlu İlçesi Sururi Mahallesi’ndeki 697 metrekare arsanın üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen raporda, kamu kaynaklarının verimli olarak kullanılmadığı ifade edildi. “2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da belirtildiği üzere kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden Büyükşehir Belediyesince faydalanılması gerekmektedir” denildi.

MECLİS ÜYESİNİN ŞİRKETİNDEN 700 BİN TL’LİK ALIM

İncelemelerde Büyükşehir Belediye Meclis üyesinin ortağı olduğu şirketten hem Büyükşehir Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı idaresi olan ESHOT tarafından alım yapıldığı belirtilen raporda, bu duruma dair şu ifadeler yer aldı: “Meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında Büyükşehir Belediyesi 33.358,60 TL; Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu ESHOT tarafından 2020 yılında 664.908,63 TL alım yapıldığı görülmüştür. Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak alım yapılmıştır.”

‘ARAÇLAR AMACI DIŞINDA KULLANILMIŞ’

Denetçilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. AŞ tarafından idareye yapım işinin kontrollük hizmeti için verilen araçların amacı dışında kullanıldığını tespit ettiği raporda, belediyenin şirket ile yaptığı sözleşmenin detaylarına yer verildi:

Sözleşmede “Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yüklenici tarafından beş ve beş yaşından küçük otuz beş adet binek araç temin edilecektir. Araçların her türlü masrafı: Yakıt, T.C. Sayıştay Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 65 tamir, şöför vb giderler yükleniciye aittir” denildiğine dikkat çekilen raporda, araçların makam aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Raporda konu ile ilgili “Ancak idarenin taşıtlarının incelenmesi neticesinde şirket tarafından şoför dahil her türlü giderinin karşılandığı bu araçların yapım işi bünyesinde kontrollük hizmeti kapsamında kullanılması gerekirken başkan danışmanı, meclis başkanvekili, basın iletişim koordinatörü gibi üst düzey bürokratlarca kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da belirtildiği üzere bu araçların yapım işi kapsamında kontrollük hizmeti amacına uygun şekilde kullanılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İzmir Belediyesinde 1.5 Milyarlık Fark Dikkat Çekti