Resmi Gazete’de Bugün – 10 Mayıs 2022

featured

Resmi Gazete’de Bugün – 10 Mayıs 2022

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
    Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/21052 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/10055 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/3740 Başvuru Numaralı Kararı
  • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/1, K: 2022/4)

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Daha fazla haber için : www.sabithaber.com

Resmi Gazete’de Bugün – 10 Mayıs 2022