Resmi Gazete’de bugün – 27 Şubat 2023

featured

Resmi Gazete’de bugün – 27 Şubat 2023. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İLÂN BÖLÜMÜ
  a – Yargı İlânları
  b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  c – Çeşitli İlânlar
 • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete’de bugün – 27 Şubat 2023