1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Yargıtay’dan Teminat Senedine Dikkat Çeken Karar!

Yargıtay’dan Teminat Senedine Dikkat Çeken Karar!

Yargıtay’dan Teminat Senedine Dikkat Çeken Karar!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ticari hayatın tartışılan konularından biri olan teminat senedine ilişkin emsal bir karara imza attı. Senet borçlusu vatandaşın, icra takibine dayanak gösterilen senedin teminat senedi olduğunu iddia etmesi üzerine Yüksek Mahkeme, senette yazılı “teminattır” kelimesinin neyin teminatı olduğuna ilişkin bir açıklama belirtilmediği sürece senedin geçerli olduğuna hükmetti.

Senet borçlusu vatandaş, hakkında başlatılan icra takibine itiraz ederek, takip dayanağı senedin bayilik sözleşmesinin “Teminat” başlıklı 12. maddesi uyarınca düzenlendiğini ve alacaklıya teslim edildiğini belirtti. Ayrıca senedin arka yüzüne “teminattır” şerhinin yer aldığını öne sürdü. Senedin teminat için boş olarak verildiğini, tanzim ve vade tarihlerinin sonradan doldurulduğunu, senette tahrifat yapıldığını ve bedelinin semeresiz kaldığını ileri sürerek takibin iptaline ve alacaklının kötü niyet tazminatı ödemeye mahkûm edilmesini talep etti.

Davalı ise borçlunun takip konusu senedi düzenleyerek alacaklıya verdiğini kabul ettiğini, senedi geçersiz kılmaya yönelik tüm iddiaların senetle ispatlanması gerektiğini, borçlu tarafın iddiasını ispatlar nitelikte herhangi bir yazılı delil sunmadığını iddia etti.

9. İcra Mahkemesi; takibin iptaline hükmetti. Kararı davalı avukatı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı temyiz müracaatında bulununca devreye bu kez Hukuk Genel Kurulu girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararında, takip dayanağı senedin arka yüzünde “Teminat senedidir.kullanılamaz.” ibaresinin bulunduğu anlaşıldığı ancak bonoda teminat kaydının var olmasına rağmen neyin teminatı olduğunun belirtilmediği vurgulandı. Bu durumda bu kaydın bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmadığı, sadece teminat olduğuna dair eklenen bu kayda doktrinde mücerret teminat kaydı denildiği belirtildi.

Kararda, “Hâl böyle olunca, takip konusu bonodaki kaydın senedin kambiyo vasfını etkilemeyeceği, borçlunun teminat senedi olduğuna ilişkin iddiasının alacaklının imzasını taşıyan ve senede açık atıf yapan İİK’nın 169/a maddesinde yazılı belgelerle kanıtlanamadığından, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” denildi.

Böylece Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, teminat senedine ilişkin önemli bir ilkeyi ortaya koydu. Senette yazılı “teminattır” kelimesinin neyin teminatı olduğuna ilişkin bir açıklama belirtilmediği sürece tek başına senedin teminat senedi olduğu anlamına gelmeyeceği ve alacaklının icra takibine devam edebileceği karara bağlandı.

0
alk_la
Alkışla
0
sevdim
Sevdim
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Yargıtay’dan Teminat Senedine Dikkat Çeken Karar!