Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Fikir Sathında Mücadelesi: NACAK !

featured

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın vazifesi sadece operasyonel değildi. Diğer bir vazifesi de toplumu belirli bir yöne kanalize etmekti. Dolayısıyla psikolojik savaş unsurlarını da uygulamıştır. İlk başlarda bunu topluma bildiri dağıtmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Bu süreç 1957-1958 yıllarını kapsamıştır ve teşkilat bundan sonra bir gazete ile fikirlerini yaymaya başlamıştır. O gazete de NACAK’tır! 29 Mayıs 1959’da yayın hayatına giren gazete; 1963 yılına dek çıkarılmıştır. İmtiyaz sahibi Rauf Denktaş’tır.

 

Gazetenin ilk amacı milli şuur ekseninde Kıbrıs Türklerini bir araya getirmek ve ENOSİS’e karşı koymaktır. Bu doğrultuda ilk sayısından son sayısına kadar Nacak, Kıbrıs Rum basınıyla fikir sathında bir mücadele sürdürmüştür. Kıbrıs Türklerini, EOKA’ya karşısında şuurlandırmakla kalmayan gazete tarihten coğrafyaya, kültürden spora ve tarımdan köylere kadar çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Nacak; Türk’ten Türk’e Kampanyası, Vatandaş Türkçe Konuş Kampanyası ve Yerli Malı Kullan Kampanyası gibi kampanyaları destekleyerek Türk toplumunun, Rum toplumuna karşı milli bir refleks kazanmasının önünü açmıştır.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Fikir Sathında Mücadelesi: NACAK !