Ali Kuşcu’ya saygı duruşu

featured

Ali Kuşçu’nun Mezarının Durumu Hakkında Rapor.

Taşköprülüzade Ahmed Efendi.Tercüme-i Şaka’ikün-Numaniye,TSMK.H.1263.Y.1138 Fatih Sultan Mehmed’e kitabını sunan Ali Kuşcu’yu tasvir eden minyatür.(Diyanet Ansiklopedisi)

Ali Kuşcu'ya saygı duruşu

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Türkiye’ye yadigarlarından biri de Timurlular devrinde Semerkant’ta yetişmiş,Osmanlı ülkesinde büyük hizmette bulunmuş Türk Astronom ve matematikcisi ALİ KUŞCU 1474 yılında vefat etmiş ,Eyüp Sultan Türbesi A Haziresindeki mezarı tarafımızdan ziyaret edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed Otlukbeli Savaşından döndükten sonra Ali Kuşcu’yu yüksek ücretle Ayasofya medresesine müderris tayin etmiş .Yaklaşık bir sene burada astronomi ve matematik dersleri vermiş bütün Osmanlı medreselerindeki ders proğramlarını düzeltmiştir.1

1-En ciddi bilgi kaynaklarımızdan İslam Ansiklopedisinde, Ali Kuşcu’nun mezar taşının fotografına da yer verilmesine karşın, mezar taşının Türkçe açıklaması yazılı değildir.2

2-İ.Ü İlahiyat Fakültesi yetkililerinin “Osmanlı dönemine ait Ebu Eyyüp el-Ensari Türbesi A haziresinin Arapça yazılı mezar taşları” konusunda tez çalışması yaptırdığını3, ancak yaptırılan çalışmada mezar taşlarının Türkçe tercümesine yer verilmemiştir !.

3- Eyüp Sultan Belediyesi Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) kurdurmuş ancak bu biriminde de Ali Kuşcu’nun mezar taşının Türkçe tercümesi bilgisi yoktur.

4-Ali Kuşcu’nun mezarının bulunduğu Eyüp Sultan Türbesi A Haziresinin halkın ziyaretine kapalı tutulmaktadır.Bu mekanı ziyaret için Ankara Türbeler Müdürlüğünden veya Eyüp Sultan Belediyesinden izin alınması gerekmektedir.4

5-1474 yılında vefat eden Ali Kuşcu’nun mezar yeri uzun süre meçhul kalmıştır.Arapça yazılı mezar taşının 549 yıldır Türkçe tercümesinin yaptırılmadığı anlaşılmıştır.

6-İstanbul Türk Ocağının Uluslar arası Ali Kuşcu Sempozyumu düzenleyeceğini ,Unesco’nun 2024 yılını Ali Kuşcu yıllı ilan ettiği öğrenilmiştir.

Ali Kuşcu'ya saygı duruşu

Türk tarihine ilgi duyan arkadaşlarımızdan Ali Kuşcu’nun Arapça yazılı mezar taşı metni ve fotografını vererek Türkçeye çevirmelerini rica edilmiştir.

Kısa bir süre sonra Dr.Mürselin Güney’den cevap alınmıştır. Yapılan tercüme 15 Şubat 2023 günü Eyüp Sultan Türbesi A Haziresinde ALİ KUŞCU’YA SAYGI DURUŞU töreniyle Dr.Mürselin Güney tarafından paylaşılmıştır.

Eyüp Sultan Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Mehmet Irmak’a Ali Kuşcu’nun Türkçe’ye aktarılmış metni teslim edilmiş, Ali Kuşcu’nun mezarının süreli olarak (haftada bir veya birkaç gün) dahi olsa halkın ziyarete açılması yönünde girişimde bulunması talebimiz Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e arz edilmiştir.

Bu yönde:

Ali Kuşcu’nun mezarını derneğimize tanıtan Nidai Sevim’e, Ali Kuşcu’ya saygı duruşu törenine katılan mezar taşının Türkçeye aktarılmasını yapan Dr.Mürselin Güney’e, Ali Kuşcu belgeseli yapımcısı Hüseyin Özden’e,İstanbul Türk Ocağı Başkanı Cezmi Bayram’a,Bultürk Başkanı Rafet Ulutürk’e,Ali Kuşcu’nun mezarını ziyaretinin yolunu açan Şadi Polat’a, Özbekistan Cumhuriyetini temsilen törene katılan Enver Ahmed’e,Türk dünyası sanatcısı Bünyamin Aksungur’a ,Eyüp Sultan Belediyesi temsilcisi Bahar Atalı’ya ,Asım Onay’a,Eyüp Belediyesi olarak bizleri ağırlayan Mehmet Irmak’a çok teşekkür ediyoruz.

Türkiye,Türk Dünyası ,Özbekistan ilişkilerinde Ali Kuşcu’nun bıraktığı kültür mirasının çok büyük önemi vardır.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Türkiye’ye yadigarı ,astronomi ve matematik biliminin borçlu bulunduğu Ali Kuşcu’ya, kadirşinastlık ve vefa borcumuzu yerine getirme , mezarını ziyaret yönünde ilgilileri göreve davet ediyoruz.

Ali Kuşcu’yu saygı ve rahmetle anıyor Arapça mezar taşının Dr.Mürselin Güney tarafından yapılan Türkçe’ye aktarımını paylaşıyoruz.

Evet,Ölüm Yüce Allah’ın emridir. O Tanrı’nın yüceliğine tanık ve onun sevdiği bir kişi idi.

Allah ahiret gününde onun içinde olacağı topluluğu nurlandırsın.

O iyilik deryasıydı , eksiksiz ve engin bir ilim sahibiydi.

Edebiyatta maharetli,gök bilimlerinin kaynağı ve dayanağı,sohbetlerin tamamlayıcısı,üstadı ve nakledicisiydi.

Büyük alimlerin en başta geleni,ilimleri şerheden ve anlamayı kolaylaştıran yüksek akla sahip üstat

ALİ KUŞCU’ya

Allah içinden ırmaklar akan aydınlık cennet bahçelerini durak eylesin.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Başkanı

CELAL ÖCAL

1 Salim Ayyüz,Sultanların bilim adamı Ali Kuşcu.Yedikıta Haziran 2012.

2 İslam Ansiklopedisi,S.408

3 Hatice Arslan Özüdoğru.

4 Muaz Erdem,Ali Kuşcu’ya vefa borcu.

Ali Kuşcu’ya saygı duruşu