Ermeni Meselesi ve Haklı Bir Milletin Çaresizliği

featured

Bugün 24 Nisan…

Ermeniler diasporası, 24 Nisan’ı Techir’in ve sözde Ermeni soykırımını yıl dönümü olarak anıyor. Bu anmayı 24 Nisan tarihinde yapmaları bile başlı başına trajikomik… Çünkü Techir Kanunu tarihi 27 Nisan 1915 tir… 24 Nisan da ise Hınçak ve Taşnak adındaki zararlı Ermeni cemiyetlerinin kapatılması, liderlerinin tutuklanması kararı bir genelge ile yayınlanmıştır.

Kendi günahlarını hatırlamama konusunda ısrarlı ve inatçı olan Avrupa emperyalizmini ve Amerika’yı bir dereceye kadar anlamaya çalışalım ve gülüp geçelim…

Ermeni Meselesi Nedir?

19. yüzyılda dünyanın başat siyasi güçleri olan Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından ortaya çıkarılan ve amacı Türk devletini parçalamak olan bir harekettir. Günümüzde bu meselenin pratik hedefi; sözde soykırımı kabul ettirip, Doğu Anadolu topraklarımızın bir kısmını içerisine alan bir Ermenistan Devleti kurmak şeklinde özetlenebilir.

Osmanlı içerisinde milleti sadıka olarak betimlenip, 1918 yılına dek Doğu Anadolu da yaşadığı kabul edilen Ermeniler, 1. Cihan Harbi esnasında sayısız fenalığa imza atmıştır. Bu fenalıkların sonucu olarak muazzam bir siyasi karar neticesinde zorunlu olarak göç (techir) ile topraklarımızdan çıkarılmışlardır. Ermeniler Doğu Anadolu ya dönerek Ermenistan Devleti kurma istek ve hayalleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Techir Gerekliliği…

Kendi devletini kurmak için düşmanla iş birliği yapan, cephe gerisinde silahsız Türk köylerinde tarihin ender gördüğü canilik içerisinde katliamlar yapan Ermenilere karşı Osmanlı ne yapmalıydı? Topraklarının bir kısmının tapusunu hiç düşünmeden Ermenilere vermeli miydi? Ya da topraklarını korumak adına Techir mi yapmalıydı?

Osmanlı techiri tercih etti. Aynı durum Avrupa devletlerinin herhangi birinin başına gelseydi o tarihte ne yaparlardı? Avrupa, sömürge topraklarında ne gibi katliamlar yapıyordu? Unutmamak gerekir ki devlet kurmak istedikleri topraklar sömürge değil, dokuz yüz yıldır Türk toprağı idi…

Emperyalist İtiraflar

Bu kısımda Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi sayı 47 de yer alan Mustafa ÇUFALI’nın Lozan Konferansı ve Antlaşması Üzerine İngiliz Parlamentosunda Yapılan Tartışmalar başlıklı yazıdan yararlanarak emperyalist itirafları sizler ile paylaşacağım;

24 Kasım 1922’de Avam Kamarası’nda Muhafazakâr Parti’den Aubrey HERBERT, Türkiye’de azınlıkların başına gelenlerin büyük bölümünün İngilizlerin kendilerini dış politika aracı olarak kullanmalarından kaynaklandığını söyledi. İşçi Partisi’nden Noel BURTON Muhafazakâr Parti’nin Türklere karşı ayaklanmalarının bedeli olarak Ermenilere Vatan vadettiğini hatırlattı. 14 Şubat 1923’te İrlandalı O’CONNER Birinci Cihan Harbi’nde İngiliz ve Fransız devlet adamlarınca Ermenilere, Türklere karşı ayaklanmaları karşılığında özgürlük, mal ve canlarının korunacağı konusunda defalarca güvence verildiğini belirtti. 2 Ağustos 1923’de Liberal Parti’den Yüzbaşı W.BENN Birinci Cihan Harbi’nin başında Türklerin Ermenilere iş birliği önerdiğini, Ermenilerin bunu reddettiğini ve Kafkas Cephesi’nde Türklere Karşı savaştıklarını, Fransızların gönüllü Ermeni alayı kurduklarını bizzat gördüğünü dile getirdi…

Emperyalistlerin kendi ağızlarından dün ve bugün çıkanlar şöyle dursun, içimizde bizden gibi görünüp diasporanın ve emperyalizmin çığırtkanlığını yapanlar vardır. Her zaman olacaktır. Her milletin içerisinde ruhu satılmışlar her zaman olmuştur…

O halde bizde Techir kararının mimarları; şehitlerimizi yad edelim. Şehit Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Dr. Bahattin Şakir; açtığınız yolda hiç durmadan ilerleyeceğimize ve size kurşun sıkan elleri de hiçbir zaman unutmayacağımıza ant içiyoruz.

Ruhlarınız Şad, Mekanlarınız Cennet Olsun…

İçindekiler

Ermeni Meselesi ve Haklı Bir Milletin Çaresizliği