Ana Sayfa Türk Dünyası Kanayan Dinmeyen Acımız Kerkük Katliamı 61.Yılında.!...İşte Tüm Gerçekleriyle Türkmen Katliamı

Kanayan Dinmeyen Acımız Kerkük Katliamı 61.Yılında.!…İşte Tüm Gerçekleriyle Türkmen Katliamı

Kerkük Katliamı,Türkmen Katliamı tarihimizde bizlere acı veren olaylardan biri.

Irak’ın Kerkük kentinde onlarca Türkmen lider ve sivil halkın Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince hunharca katledildiği 14 Temmuz Türkmen katliamı, aradan geçen 61 yıla rağmen kapanmayan yaramız ve acısı hala yüreklerimizi dağlamaya devam etmekte.

- Reklam -

14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük’te meydana gelen katliam, Türkmenlerin yaşadığı en büyük facialardan biridir.
Kerkük katliamı, Irak ihtilalinin birinci yıldönümü şenlikleri sırasında 14-16 Temmuz 1959 tarihlerinde yapılmış ve üç gün üç gece sürmüştür. Irak güvenlik kuvvetleri ve Kerkük’te bulunan 2. Tümen askerleri katliamı seyretmekle yetinmişlerdir. Olaylar planlı olarak Barzani taraftarı komünist Kürtler tarafından çıkarılmıştır. Bu kanlı saldırıda 70 kadar Türk evi yağma edilmiş, Türk dükkânları yakılmış, pek çok Kerküklü Türk dövülmüş, yaralanmış ve feci şekilde öldürülmüştür.

İŞTE ZULÜM VE BASKININ BİR KAÇ ÖRNEĞİ

*Türk aydınları kara listeye alınarak ortadan kaldırılmak istenmiş, evlerine silahlı baskınlar düzenlenmiştir.

*Kerkük’ün üst düzey kadrolarına özel yetiştirilmiş komünist, Kürt ve Ermeni kökenli yöneticiler atanmıştır.

*Kerkük’te Türkçe ya­yınlanan gazetelerin baskıları yasaklanmıştır. Bu gazetelerin yazarları ve idarecileri ile Türk aydınları Kerkük’ten sürülmüştür. Türklere seri tutuklamalar yapılmış, hapishaneler Türk tutuklularla dolmuştur. Şehirde Türkçe konuşmak bile yasak edilmiştir.

*Sovyetler Birliği’nde yetişmiş Kürt militanlar gruplar halinde Irak’a taşınmış ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük bölgesine yerleştirilmiştir. Kerkük’e gizlice sokulan komünist ve Kürt gruplar silahlandırılmıştır.

*Sadece Türklere ait konut ve işyerlerine baskınlar düzenlenerek silahtan arındırılmış, aile reisleri tutuklanmış ya da sürgün edilmiştir. Böylece Türkmen­lerin tamamen silahtan arındırılmaları ve kendilerini sa­vunacak en ufak bir imkâna sahip olmamaları temin edil­miştir. Türk toplumu adeta kıskaç içine alınmış ve onlara karşı silahlı bir tertip hazırlanmıştır.

KERKÜK KATLİAMI NEDİR

14 Temmuz günü, silahsız ve sadece cumhuriyetin ilanının birinci yıl­dönümünü kutlamaya çıkmış bulunan halk, resmigeçit yapan grubun arasında bulunan komünist militanlar tarafından otomatik silahlarla taranmıştır. Bunun üzerine kalabalık dağılmış, asker tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Daha sonra ordu, polis ve sivil teşki­lâtlar ile komünist partinin üyeleri evlere baskınlar yapmış ve yüzlerce Türk’ü tutuklamışlardır.

Katliam esnasında insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler, Türklere karşı insanlık dışı bir vahşet göstermişlerdir. Türklerin kimileri süngü ve dipçiklerle, kimileri ailelerinin gözleri önünde makinalı tüfeklerle taranarak, kimileri de diri diri toprağa gömülerek şehit edildiler. Şehit edilenler arasında cesetleri motorlu araçlara iple bağlanarak sokaklarda sürüklenenlere, ters yönde hareket eden iki ayrı araca bağlanarak parçalananlara, cesetleri sü­rüklendikten sonra, üzerlerinden kamyonlar geçirilenlere, elektrik direklerine asılanlara, gözleri oyulanlara rastlanmıştır. Ölenlerin yanı sıra, binerce Türk, çeşitli biçimde yaralanmıştır. Bu vahşeti gören Türklerden bazıları aklını kaybederek çıldırmıştır. Korku ve dehşet yü­zünden bazı hamile Türk kadınları çocuklarını düşürmüştür. Hastaneler yaralılarla dolmuş, tutukevleri ve hapishane­lerde de yer kalmadığı için birçok okul cezaevi haline getirilmiştir. Bu vahşetler devam ederken, Türklere ait mağaza, dükkân, ticaret merkezleri ve evler, çapulcular tarafın­dan yağma edilmiş, yağma edilen mallar, Irak’ın kuzeyine götürülmüştür.

KÜRTLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN TÜRKMEN LİDERLERİN İSİMLERİ

1- Emekli Albay Ata Hayrullah
2- Emekli doktor albay ihsan hayrullah
3- Kasım neftçi
4- Selahattin avcı
5- Mehmet avcı
6- Cahit fahrettin
7- Osman hıdır
8- Emel fuat
9- Cihat fuat
10- Nihat fuat
11- Nurettin aziz
12- Abdullah beyatlı
13- İbrahim ramazan
14- Abdulhalik ismail
15- Hasip ali
16- Cuma kanber
17- Kazım abbas bektaş
18- Şakir zeynel
19- Hacı necim muhammed
20- Enver abbas
21- Adil abdulhamit
22- Züheyr izzet
23- Fethullah yunus
24- Semal abdulsamat
25- Seyit gani nakip… Ve adını sayamadığımız bu kahpe saldırıda şehit olan diğer tüm Soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.Unutmayacağız, Unutturmayacağız

Son Haberler

- Reklam -