Kuzey Kore Yolunda Bir Ülke

featured

Herkesin zihninde vardır mutlaka bazı bilgiler; Kuzey Kore ile ilgili… Dünyadan kendini soyutlamış bir diktatörya ülkesi… Kimisi, ülkedeki saç stillerinin sınırlı olduğunu bilir; kimisi detaylıca içini… Gazeteler ve televizyon elindedir devletin. Yurt dışına çıkış da yasaktır, internet de yasaktır örneğin…

Kore’de Japon’un Ayak İleri!

Yıl 1910, Kore; Japonya’nın işgali altındadır. Korece bile yasaklanmış, ülke Japonya’nın sömürgesi olmuştur. SSCB, Kore’nin kuzey bölümünü kurtarır işgalcilerden. Fakat Amerika da bu duruma tepkisiz kalmayacaktır. Kore’nin güneyini elinde bulunduran Japonya’nın iki şehrine (Hiroşima ve Nagazaki) atom bombası atar Amerika. II. Cihan Harbi sonrasında, bitik halde olan Japonya, Kore’nin güneyinden çekilmek zorunda kalır. Artık SSCB Kuzey, ABD Güney Kore’dedir.

Kuzey Kore’de Bir Diktatör Doğuyor!

Kuzey Kore’nin başına bizzat Stalin tarafından Kim İl-Sung getirilir. Başa geçtiğinde SSCB’nin kuklası halindedir. Fakat o, yaralı bir halkın sözde kurtarıcı lideridir. Ona göre Kore, tektir. Güney Kore diye bir ülke olmamakla beraber, bütündür tüm Kore elleri… Bu görüş doğrultusunda Güney Kore’yi topraklarına katmak için Çin ve SSCB’den yardım ister. 1950 yılında Güney Kore’ye girerler, fakat ABD, buna izin vermeyecek ve BM’den yardım ister. Biz de Türkiye olarak koşa koşa Emperyalist Amerika’nın yardımına gideriz. Çünkü edeceğimiz bu yardım bizim NATO’ya giriş biletimizdir.

Amerika, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a kişi başına neredeyse bir bomba düşecek şekilde (200 Bin) bomba yağdırır. Sonuç Olarak, Kim İl-Sung’un hayali suya düşer. Ağır bir yenilgiye uğrayan Kim İl-Sung, iktidarını güçlendirmelidir. Bunun için “Songbun” adı verilen bir kast sistemi oluşturur. Bu sistem üç sınıfa ayrılmaktadır; Sadıklar, tereddüt edenler ve hainler!

Seviyesi düşük olan halk günde 12 saat çalıştırılır ve diğer sınıflar ise yüksek mevkilere getirilir. Hain olarak belirlenen kişilerin, sadece kendileri değil, tüm akrabaları çalışma kamplarına gönderilir. Ailedeki tek bir kişinin hatasını tüm aile öder. Hainlik isnat edilen biri infaz edilerek öldürülürken, tüm aile fertleri en önde onları izlemek zorundadır. Bunları gören halk hükumet aleyhine hiçbir şey yapmamaları gerektiğini öğrenir; bir şey yapmaları halinde sonları acı içindeki hainler gibi olacaktır. 1960’lı yıllarda “Kim” ailesini tehdit edecek kimse kalmaz! “Kim” ailesinin korku imparatorluğu, işte böyle sağlamlaşmıştır.

Kuzey Kore Yolunda Bir Ülke;

Türkiye Sosyal Medya’nın kapatılmasının gündeme gelmesinin ardından akıllara getirdiği bir konudur yukarıdaki ara başlık. Geçmişte de bilindiği üzere sosyal medya kapatılmış ancak sonrasında, yeniden açılmıştı.

Ülkelerde iktidarı elinde bulunduran kişiler medyadan korktukları kadar onu çok severler. İyi bir hizmet yaptıklarında, halka en çabuk haberin yayılacağı platformdur; sosyal medyalar. Fakat kendileri hakkında kötü bir haberin (Yolsuzluk, Kara Para Aklama, Seks Kaseti vb.) yayılması da çok hızlı olur ve bu onlar için kaçmak istedikleri bir kâbus niteliğindedir. Günümüzde bu durumun gündeme gelmesi kimi kişilerin duymamızı, görmemizi istemediği sebepler yüzünden olma potansiyeli taşımaktadır.

Medyanın neredeyse tamamını elinde bulunduran ve kimi muhalif kanallara “ekran karartma” cezası veren zevatın, halkın duymasını istemediği ve gizli saklı sırları mutlaka vardır. Bu bir devlet sırrı olabileceği gibi, şahsi bir sır da olabilir. Örnek olarak bir siyasetçi, seks kasetini elinde bulunduranların her dediğini yapacağı gibi, yayınlanma tehdidi karşısında engellemek için elinden geleni uygulayacak ve gerekirse ülkenin ona verdiği yetkileri, şahsi diktatöryasını kurmak ve kendini savunmak için kullanacaktır.

Yazımda bahsettiğim “diktatörya” yolunda sadece bunlar değil, ülkeyi kendisinin olduğu gibi ailesinin de yönetmesini sağlamak bir hedeftir. Damadını sadrazam yapan, ya da modern dünyada akrabasını bürokrat olarak atayan onlarca belki de yüzlerce örnek vardır. Tarihteki diktatör kişilerin sonunu burada yazmayacağım. O diktatörlerin feci sonlarını öğrenmeyi ve yorumlamayı sizlere bırakıyorum.

1 Temmuz 2020

Yağmur Ozan ÖZBEN

Kuzey Kore Yolunda Bir Ülke