Müzelerimiz Hakkında Düşünceler 3: Savaşın Önemi ve Harbiye Askeri Müzesi

featured

“Savaş” eyleminin insan zihninde olumsuz anlamı ağır bassa da toplumların yaşamını etkileyen en önemli eylemlerden biridir. Bilindiği üzere devletlerin ve milletlerin yıkılması, güçlenmesi, büyümesi, küçülmesi, var olması, yok olması çeşitli savaşlar neticesinde olmuştur. Dolayısıyla “Savaş” dünya tarihinde ve dünyanın geleceğinde önemli bir eylemdir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi savaş milletlerin neticesini kesin bir şekilde etkiler. Bu doğrultuda milletlerin kaderi için önemli olan “Savaş” eylemine karşı, milletler her an hazır olmak ve savaş gereçlerini geliştirmek zorundadır. Teknoloji (bilim), ekonomi (bilim), disiplin (ahlak), ülkü (ahlak), siyaset (bilim), tarih (bilim) savaşta üstün olmanın en mühim gereçleri olup milletlerin kaderlerinin anahtarlarıdır. Bu anahtarlardan biri eksik olduğu zaman sorunlar doğabilir ve savaş kaybedilebilir.

Türk millenin de dünya sahnesinde savaşlar kaderini etkilemiştir ve etkilemeye devam edecektir. Türk milletinin kaderlerini etkilemiş savaşlar ve savaşlarla alakalı başlıklar hakkında görsel bilgiler elde edebilmek ve savaşa hazır olmanın, geliştirmenin anahtarlarından birine sahip olmak için tarihi belgelerin yanı sıra nesneler ve eserler de çok önemli bir yer tutar. Bu doğrultuda bu nesnelerin ve eserlerin sergilendiği yer olan müzeler çok önemlidir. Türkiye de Türk savaş nesnelerinin ve eserlerinin en çoğunun sergilendiği müzenin adı İstanbul Harbiye Savaş Müzesi’dir. Osmanlı’dan, Memlûk’a, Memlûk’tan Selçuklu’ya kadar birçok Türk hanedanlık dönemlerine ait eserler ve nesneler burada sergilenmektedir. Ayrıca savaşlardan ganimet olarak toplanmış çeşitli devletlere ait eserler ve nesneler de burada sergilenmektedir. Kuruluş tarihi 1800’lü yıllara dayanan müzenin esas anlamda müzelik vazifesi gördüğü dönem 1900’lü yıllar olmuştur. Müzenin 3 büyük silah koleksiyonu olup bu koleksiyonlar şu şekilde sınıflandırılmıştır; 1 Saldırı Silahları, 2 Savunma Silahları, 3 Ateşli Silahlar. Yanı sıra üniformalar, madalya-nişanlar, sancaklar-âlemler, bayraklar, çadırlar da sergilenmektedir. Fakat Türk milletinin bu müzeye alakası bir hayli düşüktür.  Düşük oluşunun ise birçok sebebi vardır. Sebeplerden en önemlisi elbette toplumun ekonomik koşullarıdır. Devamında ise tanıtım, bilinçsizlik, sosyal değer yargı durumumuz sayılabilir. Tanıtım konusuna gelinecek olursa bir örnek vermek yeterli olacaktır; müzenin hâlâ internet adresi ve sosyal medya hesapları yoktur. Günümüz Türkiye’sinde ve dünyasında bu ciddi bir eksikliktir.

Ayrıca müze TÜRK SİLAHLI KUVETTLERİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NA bağlı olduğu için ziyaretçi istatistiksel verilerine ulaşılamamaktadır.

Avrupa’da ise savaş müzesi olarak en çok ziyaret edilen ve koleksiyon olarak en zengin olan müze Viyana (Arsenal) Askeri Tarih Müzesi’dir. Yanı sıra Avrupa’nın en büyük Osmanlı Askeri Koleksiyonuna sahip olan müzesidir. Ve müzenin internet adresi ve sosyal medya hesapları etkili bir şekilde kullanılmaktadır! Müzeyi 2019 yılında toplam 240 bin den fazla insan ziyaret etmiştir. Ziyaretçi sayısıyla Türkiye’de 2019 yılında en çok ziyaret edilen ilk 10 müze listesine girmektedir. Üstelik bizden aldıkları savaş ganimetleri sayesinde! Çünkü müzede en çok “dikkat çeken” ve “ilgi uyandıran” koleksiyonların başında da Osmanlı Askeri Koleksiyonu gelmektedir. Osmanlı koleksiyonunun yanı sıra müzede Avusturya’nın ve Avrupa’nın askeri yani savaş tarihe ait nesneler ve eserler sergilenmektedir.

Sonuç olarak: Dert Avrupa’yı övmek değildir.  Çünkü tarihten günümüze bizim açımızdan hayranlık güdülecek ve övülecek çok az şeyi vardır. O çok az şeyde sadece bilimdir. Kimi noktalarda ise disiplindir. Dert Türk milletinin tarihini ve kültürünü bilmesinin istenmesi, disipline sarılarak bilimin dünyadaki bayrağı olmasıdır.

0
alk_la
Alkışla
0
sevdim
Sevdim
0
k_zg_n
Kızgın
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Müzelerimiz Hakkında Düşünceler 3: Savaşın Önemi ve Harbiye Askeri Müzesi