Ana Sayfa Kültür - Sanat Necdet Sevinç Gaziantep'te Eserleriyle Anıldı

Necdet Sevinç Gaziantep’te Eserleriyle Anıldı

- Reklam -

Türk milliyetçiliği fikrinin mümtaz şahsiyetlerinden Necdet Sevinç anısına Gaziantep Üniversitesi Ülkücüleri tarafından Necdet Sevinç Okumaları yapıldı.

- Reklam -

İLGİLİ HABER  Gaziantep Ülkü Ocakları'ndan Necdet Sevinç Okumaları

Gaziantep Ülkü Ocakları Gaziantep Üniversitesi Ülkücüleri teşkilatı Necdet Sevinç Okumaları” etkinliğinin bitişi ile birlikte bir bildiri yayımladı. Gaziantep Üniversitesi Ülkücüleri Eğitim Birimi İkinci Başkanı ve aynı zamanda Sabit Haber yazarı Ahmet Şahin tarafından kaleme alınan bildiride Necdet Sevinç’in hangi eserlerin değerlendirildiği detaylarıyla ele alındı.

İşte o bildiri:

Türk milliyetçiliği fikrinin mümtaz şahsiyetlerinden Gaziantepli gazeteci ve mütefekkir Necdet Sevinç adına tertip ettiğimiz “Necdet Sevinç Okumaları”nı tamamladığımızı arz ederim.
Necdet Sevinç Okumaları’nın amacı genel itibariyle Türk milliyetçisi gençler üzerinde Necdet Sevinç’in fikri, ilmi ve aksiyon yönünü tanımak ve öğrenmek. Eserlerinin tetkik ve tahlili hususunda büyük bir titizlik gösterilmiştir

29 Kasım 2019 tarihinde başlattığımız Necdet Sevinç Okumaları’nda Necdet Sevinç Beg’e ait 1. Oturumda Ülkücüye Notlar eseri değerlendirildi.
Evvelâ Necdet Sevinç’in hayatı ve mücadelesi, Gaziantep’te yaşadığı zamanda gerçekleştirdiği faaliyetler, gazetecilik serüveni, Türk basın-yayın tarihindeki Sevinç’in yeri, 1960’lı, 70’li ve 80’li yıllardaki Gaziantep’in siyasi atmosferi ve zihniyeti, bununla birlikte Sevinç’in ölmeden önce benim iki hocam vardı: bunlardan birincisi Dündar Taşer diğeri ise Halit Ziya Biçer’dir ifadeleri ile Halit Ziya Biçer’in ve Dündar Taşer’in fikir ve aksiyon manasında Necdet Sevinç’in üzerindeki tesiri konuşuldu. Necdet Sevinç’in Türk milliyetçilerine bıraktığı mektup mahiyetinde bir kitap olan Ülkücüye Notlar’da Milliyetçi Mücadelenin Zafer Şartları: Teşkilat, Disiplin, Doktrin, İnaç, Propaganda gibi temel konular konuşulmuş ve Necdet Sevinç’in bu konulara dair öğretilerin incelenmiştir.

6 Aralık 2019 tarihli 2. Oturumda Necdet Sevinç Beg’in hâlâ kaynak eser olma hüviyetinde olan “Gaziantep’te Türk Boyları” isimli eseri incelendi.
Bu oturumda Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi’nde tefrika halinde yayınlanan yazılar tek bir kitapta toplanmıştı. Marco Polo’nun tabiri ile Turcomania (Türkmenya/Türkiye) olarak bilinen, Anadolu coğrafyasında güzide bir kent olan Gaziantep’in Türklüğüne dair konuşmalar gerçekleştirildi. Bununla birlikte Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması süreci hususunda çeşitli malumatlar aktarıldı. Gaziantep’teki Avşar, Beğdilli, Yazır, Kızık gibi muhtelif Oğuz boylarının yaşadığı obalar, aşiret isimleri ve köyleri aktarıldı. Türk Halk Bilimi unsurları ile eş değer biçimde türküler, deyişler ve halk hikâyeleri örnek gösterildi.

13 Aralık 2019 tarihli 3. Oturumda Necdet Sevinç Beg’in Ajan Okulları isimli eseri incelendi. Bu eserde Necdet Beg’in Türk milletini bölmek ve parçalamak isteyen hatta yok etmek isteyenlere karşı onların okullarının amaçlarını, hedeflerini kaynakça ve belgeler dâhilinde anlatmıştır. Bu eserinde bu tip okullara ve misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekmiştir. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde misyonerlerin faaliyetleri, Bulgar, Amerikan, İtalyan, İran, Fransız okulları gibi muhtelif emperyalist kuvvetlerinin okulları bununla birlikte kurucularını açıklamıştır. Bu tip okulların azınlıklar üzerindeki emellerini ve ayrılıkçı bir topluluk yaratılmak istediğini bize belli etmiştir. Türk milliyetçilerinin her türlü emperyalizme karşı olduğunu, Ne Rusya’nın Ne Amerika’nın Ne de Çin emperyalizmine boyun eğeceğini her vakitte Türkiye’nin bağımsızlığını istediğini belirtmiştir. Misyoner sözcüğünün manası misyonerlik kurumunun tarihçesi, Anadolu’nun farklı illerinde açılan bu okulların görevleri ve hareketleri, yarattığı karmaşa gibi birçok konu ele almış ve Türk milliyetçilerinin buna karşı daima uyanık olması gerektiğini savunmuştur.

Gaziantep Üniversitesi Ülkücüleri Teşkilatı Adına:
Ahmet ŞAHİN
Eğitim Birimi II. Başkanı

- Reklam -

Son Haberler