Ana Sayfa Gündem Anayasa Mahkemesi Erdoğan'a dur dedi!

Anayasa Mahkemesi Erdoğan’a dur dedi!

AYM, yasaların Erdoğan tarafından yayımlanan kararnamelerle değiştirilemeyeceğini bildirerek yeni bir karara imza attı. Kararda “Kanun koymak ve değiştirmek yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kalmaktadır” denildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP iktidarlarının güçler ayrılığı ilkesini sürekli çiğneyerek, hem yasama hem yürütme zaman zaman da yargının yerine geçerek ülkeyi yönetme alışkanlığına ilişkin önemli bir karar aldı. Mahkeme, Saray’a “Kanunları değiştirmek TBMM’nin görevidir” hatırlatmasında bulundu.

- Reklam -

AYM, CHP’nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı kurulları olan Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlıklarının mali yönetimi, bütçeleme ve denetim işlemlerine ilişkin 10 Ekim 2018 tarihli “Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellere eklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ni iptal etti.

Yüksek Mahkeme, CHP’nin “kanunla düzenlenen bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu” iddiasını kabul etti.

Son Haberler

- Reklam -