Okul Servis Araçlarının Yaş Sınırı İki Yıl Daha Uzatıldı

Okul Servis Araçlarının Yaş Sınırı İki Yıl Daha Uzatıldı

Okul servis araçlarıyla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, okul servis araçlarının 12 yaşından küçük olması zorunluluğu, pandemi döneminde 15 yaşa çıkaran düzenleme bir defa daha uzatıldı. Bu düzenlemeyle, okul servis araçları muayeneden geçmeleri kaydıyla 1 Temmuz 2025 tarihine kadar 15 yaşında olabilecek.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2023” ibaresi “1/7/2025” olarak değiştirildi.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı. Yönetmelikte, okul servis araçlarının teknik nitelikleri, güvenlik önlemleri, sürücü ve rehber personel şartları, taşıma sözleşmeleri ve denetimleri gibi konular düzenleniyor.

Okul Servis Araçlarının Yaş Sınırı İki Yıl Daha Uzatıldı