Resmi Gazete’de bugün – 11 Mart 2023

featured

Resmi Gazete’de bugün – 11 Mart 2023 Resmi Gazete’de kurul kararları, tebliğler, ynetmelikler yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/122, 123, 124)
YÖNETMELİKLER
–– Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2023 Tarihli ve 11708, 11709, 11710, 11711, 11712, 11713 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete’de bugün – 11 Mart 2023