Meb A2 Türkçe Zorunluluğunu Kaldırdı

featured

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyelilerin mesleki eğitime erişimini kolaylaştırmak için kayıtta ‘A2’ düzeyinde Türkçe dil sertifikası zorunluluğunu kaldırdı.

MEB, Suriyelilerin mesleki eğitime erişimlerini artırmak için geçen Nisan ayından itibaren meslek kursları açmaya başlamıştı. Mesleki eğitim merkezlerine Suriyelilerin erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar atılmaya başlandı.

Eğitim alanların yüzde 2’sini oluşturan Suriyelilerin oranını yüzde 10’a çıkartabilmek için yeni çalışmalar başlatıldı.

Yeni düzenleme ile Türkçe dil yeterliliği olmayan Suriyeliler de mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alınmış olup, tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için Bakanlığımız çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Eğitim sistemimizden çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır. Verdiğimiz bu hizmetin çeşitliliği ve kalitesini artırmak için yeni projeler yürütüyoruz. Özellikle son üç yılda bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdik ve çok sayıda uluslararası projeyi de yürütmekteyiz. Nisan ve Haziran aylarında projelerde gelinen noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için kapsamlı toplantılar yapmıştık. Toplantılarda belirlenen sorun alanlarından bir tanesini artık çözmüş bulunuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Meb A2 Türkçe Zorunluluğunu Kaldırdı