ayfer güler haberleri

Türkçenin İnkarı ve Best’lerin Yükselişi

En genel tanımıyla insanlar arasında iletişimi sağlayan olguya dil diyoruz. Yalnız sözel değil yazıyla, işaretlerle de dili kullanıyoruz. Geçmiş çağlarda insanların duvarlara resimler çizerek...

Esir Türk Yurtlarında İkinci Perde

  Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan Ziya Gökalp Tarih boyunca milletler, yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından...

Türkler Deli Midir?

"Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz" Efendim, haşa huzurdan deli nedir? Akli melekelerini yitirmişlere mi deli denir? Mecazen taşkınlık eden kişiye mi? Evvela...

Türk Dilinin Yurtlarında İkinci Perde

Türkçe, Türk’ün tarih sahnesine çıkışından itibaren doğu ile batının uç noktalarında, Adriyatik Denizi’nden Çin Seddi’ne dek hâkimiyet sahası kurmuştur. Çeşitli göçler ve akınlarla Türk...

Suriye’de Türklüğün Gür Sesi: Genç Türkmenler

Arap baharının başlamasıyla birlikte sarsılmaya başlayan Baas rejimi, ardından vuku bulan kanlı iç savaş, bugün Suriye’yi küresel ölçekte farklı bir konuma taşımıştır. Başlangıçta bir...

Dil İle Bedel Ödenmez

İnsan beşeriyyeti itibariyle akla ve beraberinde düşünme yetisine sahiptir. Bu unsur diğer cümle yaratılmışlar ile bizleri ayırırken bir kimlik de atfederek insanoğulunu diğer insanlarla...

Son Haberler