Ana Sayfa Köşe Yazıları Erk Yurtsever'den Birkaç Vesikâ

Erk Yurtsever’den Birkaç Vesikâ

Yaklaşık bir hafta öncesinde yine buradan Erk Yurtsever amcanın basılmamış eserlerini duyurmuştum. Erk Yurtsever’in amcanın metrûkâtının henüz tamamını tasnif edemedim. Tasnif sırasında bulduğum birkaç vesikâyı buradan paylaşmayı uygun gördüm.

- Reklam -

Erk Yurtsever amcanın, Atsız’a ve fikirlerine bağlılığı benim takdir ettiğim ve örnek aldığım özelliklerinden biriydi. Metrûkâtını incelerken çok eski tarihli evraklarını ve yazılarını da gördüm. Erk amca, yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Fikirlerine belki Lise çağındaki gibi ateşli ve heyecanla bağlıydı.

Yirmi yıl evvel Celâl Öcal Beğ’in başkanı olduğu Ural-Altay Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 3 Mayıs târihinde düzenlediği 3 Mayıs konferans Erk Yurtsever amca da bizzat Celal Öcal tarafından davet edilmişti. Erk Yurtsever amca dışında İsmet Tümtürk, Refet Körüklü ve Sami Yavrucuk da davet edilmişti. İsmet Tümtürk sağlık sorunları dolayısıyla katılamamıştı. Erk Amca’nın bu konferansında konuşmasından birkaç cümleyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Vefatından önceki birkaç konuşması ağ sayfalarında mevcuttur. Bunlarla mukayese edip, Erk Amca’yı birkez daha rahmetle anacağınızdan eminim.

Biz çok devlet kurmayı bir mezîyet sandığımızdan, en ufak bir değişikliği yeni bir devlet kurmuşluğa yormuşuzdur. Daha doğrucası devlet olmakla devletlû olmayı birbirine karışdırmışızdır. Son zamânlarda, târihimiz boyunca 16 devlet kurduğumuzu iddiâ eden bilginlere göre, acaba beylikler de birer devlet mi idiler? Acaba fetret devrinde kendi adlarına hutbe okutan ve nevbet vurduran Cennet-mekân Yıldırım Bayazıt Hân’ın şehzâdeleri, üç beş yıl içinde 4 adet devleti birden kuruverdiler de, bu bilginler bunları bizim bilmediğimiz bir sebebden mi 16 devlet masalına ilâve etmediler, bilinemez. Bu bilginlerin 16 Türk Devleti’ne yakışdırdıkları sözde bayrakları hangi kurgan, kazı veyâ yazmadan bulduklarını bir bilen de yokdur. Bu bayraklar herhâlde birer şâh-eser-i hâb-ı isti hâredirler.

* * *

Yeni bir Türk İmparatorluğumun kurulabilmesi için önce amaçların belirlenmesi şartdır. Bu amaçları da şöyle sıralamak mümkündür:Yeni bir Türk İmparatorluğunun kurulabilmesi için önce amaçların belirlenmesi şartdır. Bu amaçları da şöyle sıralamak mümkündür:
1- Alperen bölüklerinin kurulması
2- Alfabe birliğinin hiç vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi
3- Türk Coğrafyasının mufassal atlasının yapılması
4- Türk târihinin (çağsız) yeniden yazılması
5- Müşterek bayramların tesbît edilerek birlikde kutlanmalarının sağlanması
6- Bağımsız olan Türk Cumhûrîyetleri arasında pasaportun kaldırılması, bunun şimdilik muhtâr olan, zamânla bağımsız olacak Cumhûrîyetler için de (bağımsız olma) şartına bağlı uygulanması
7- Bağımsız 7 Türk Cumhuriyeti arasında ortak bir savunma anlaşması yapılması
8- Bu anlaşma çerçevesinde Bağımsız Türk Cumhûrîyetleri Ordusu’nun (Uluğ Ordu) kurulması
9- Merkezi Yese şehri olmak üzere Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Aksakallar Dâimi Kurultayının faâlîyete geçirilmesi
10- Bu Kurultay’a bağlı milletlerarası nitelikli Bağımsız Türk Cumhûrîyetleri Teşkilâtı’nın kurulması

Şimdilik bu kadar, kalın sağlıcakla.

Celal Öcal’ın Davet Mektubu

Konferans Davetiyesi

Konferans’ın Ulusal Bir Gazetedeki Haberi

 

Son Haberler

- Reklam -